Οδηγός
1
Κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη" για να εμφανιστεί το κύριο μενού του Microsoft Windows και να πάει στο σημείο "Πίνακα Ελέγχου" για να ελέγξετε για πιθανές λύσεις δημιουργήσει μια σύνδεση μέσω του λογισμικού τείχους προστασίας των Windows που απαιτείται.
2
Καθορίστε το στοιχείο "Ασφάλεια" και ανοίξτε το σύνδεσμο "Τείχος προστασίας των Windows».
3
Άνοιγμα "Να επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του τείχους προστασίας των Windows» στο αριστερό τμήμα του παραθύρου της εφαρμογής και να επιλέξετε τα δεδομένα του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή του υπολογιστή στο κατάλληλο πεδίο ανοιχτό παράθυρο επερώτησης.
4
επιβεβαιώνουν τα προνόμιά τους επανειλημμένη χορήγηση κωδικό και χρησιμοποιήστ
ε το πλαίσιο ελέγχου για την επιθυμητή εφαρμογή.
5
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές ή τη χρήση των επιλεγμένων, για να επιστρέψει το "Να επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του Τείχους προστασίας των Windows», αν δεν μπορεί να καθορίσει το κατάλληλο πρόγραμμα.
6
Επιλέξτε "Add Port" για να εκτελέσετε τη διαδικασία για το άνοιγμα νέας θύρας COM και εισάγετε το επιθυμητό όνομα της θύρας στο κατάλληλο πεδίο του παραθύρου διαλόγου.
7
Εισάγετε τον αριθμό της επιλεγμένης θύρας στο "Λιμάνι" και επιλέξτε το επιθυμητό πρωτόκολλο είναι TCP ή UDP.
8
πραγματοποιείται πατώντας το πλήκτρο "Αλλαγή περιοχής" και επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή, αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον αριθμό των υπολογιστών που χρησιμοποιούν την επιλεγμένη θύρα.
9
Nazhite OK για να εφαρμόσετε τις επιλεγμένες αλλαγές.Ένας άλλος τρόπος για να εκτελέσει τη λειτουργία που ζητήθηκε μπορεί να χρησιμεύσει ως μια πρόκληση για το κύριο μενού "Έναρξη" και να πάει στο σημείο "Control Panel".
10
Καθορίστε «τείχος προστασίας» και το πεδίο της συμβολοσειράς αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση".
11
Επιλέξτε το "Τείχος προστασίας των Windows» και ανοίξτε το σύνδεσμο "Περισσότερες επιλογές" στο αριστερό τμήμα του παραθύρου της εφαρμογής.
12
Άνοιγμα "Inbound Κανόνες" στην αριστερή πλευρά του πλαισίου διαλόγου "Τείχος προστασίας των Windows με Ασφάλεια για προχωρημένους" και κάντε κλικ στο "New Rule".
13
χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο που περιγράφηκε παραπάνω για να προσθέσετε μια νέα θύρα COM.