χρειάζεστε
  • - το WinZip.
Οδηγός
1
Λήψη και εγκατάσταση του WinZip στον υπολογιστή σας (δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο αίτησης Microsoft Windows και είναι απαιτητός!).
2
Καλέστε το μενού του αρχείου ή του φακέλου που προορίζονται για αρχειοθέτηση, και να ανοίξει ο σύνδεσμος Προσθήκη στο φερμουάρ για να δημιουργήσετε συμπιεσμένα αρχεία.
3
Πληκτρολογήστε το όνομα και την πλήρη διαδρομή για το επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη, και το κουμπί Add για την επιβεβαίωση της εντολής.
4
εναλλακτικός τρόπος για τη δημιουργία ενός συμπιεσμένο αρχείο επιλεγμένο αρχείο ή φάκελο είναι η ακόλουθη αλληλουχία των ενε
ργειών.Εκτελέστε την εφαρμογή WinZip και επιλέξτε Νέα Αρχείο από το μενού Αρχείο στην επάνω μπάρα εργαλείων του στο πρόγραμμα.
5
επιλέξετε την επιθυμητή ένταση και το φάκελο για το αντίγραφο ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στο χώρο δημιουργούν σε: ". Όνομα αρχείου" στο διάλογο ότι η Νέα Αρχείο και εισάγετε το επιθυμητό όνομα του αρχείου στο ακέραιο,
6
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να πάτε στην κορυφή της γραμμής εργαλείων εφαρμογής Add WinZip.
7
Καθορίστε επιλεγμένα αρχεία ή φακέλους στο πλαίσιο διαλόγου και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να επιβεβαιώσετε την εντολή.
8
Επιστροφή στο μενού Αρχείο, η επάνω γραμμή εργαλείων του παραθύρου της εφαρμογής, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο Αρχείο για την εφαρμογή των επιλεγμένων αλλαγών.
9
Καλέστε το μενού περιβάλλοντος του αρχείου ή του φακέλου να είναι αποσυμπίεση, κάντε κλικ στο δεξί πλήκτρο του ποντικιού και να περιηγηθείτε στο εκχύλισμα στο σημείο να εκτελέσει τη λειτουργία για να εξαγάγετε συμπιεσμένα αρχεία.
10
Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση και το φάκελο για τα αρχεία που έχουν εξαχθεί στο πλαίσιο διαλόγου και κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή για να επιβεβαιώσετε την εντολή.
11
Εκτελέστε το WinZip για να εκτελέσει τις ίδιες λειτουργίες με το προ-δρομολόγηση της αρχειοθέτησης.
12
Εισάγετε εντολή Άνοιγμα αρχείου από το μενού Αρχείο στο επάνω μέρος της γραμμής εργαλείων του προγράμματος και να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
13
Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε "Άνοιγμα" για να εμφανιστεί το όνομα του επιλεγμένου αρχείου στην εφαρμογή WinZip.
14
Επιλέξτε τα αρχεία αποσυμπιεστεί είναι κλικ του ποντικιού και να πάει για εξαγωγή των επάνω γραμμή εργαλείων του προγράμματος.
15
Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση και το φάκελο για τα check-out έγγραφα στο παράθυρο διαλόγου και χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για το All Files.
16
Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή για να εφαρμόσουν τις επιλεγμένες αλλαγές.