χρειάζεστε
  • - Microsoft Excel 2010?
  • - το Microsoft Outlook 2010?
  • - Microsoft Power Point 2010
Οδηγός
1
Ξεκινήστε την εφαρμογή του Office Microsoft Excel και να στραφούν για να επιλέξετε "Βοήθεια" από το μενού "Αρχείο" στην κορυφή της γραμμής εργαλείων του προγράμματος για την εκτέλεση της αλλαγής της λειτουργίας, οι ρυθμίσεις συμπιέζουν αυτόματα την εικόναπροστίθεται στα αρχεία με το Microsoft Office.
2
Επιλέξτε την εντολή "Ρυθμίσεις" και ανοίξτε το σύνδεσμο "Advanced".
3
Καθορίστε το αρχείο να είναι τροποποιημένες παραμέτρους συμπίεσης στη λίστα δίπλα στην ομάδα του "το μέγεθος και την ποιότητα εικόνας" και χρησιμοποιήστε το πλαίσι
ο ελέγχου για το «Μην συμπιέσει την εικόνα στο αρχείο" για να ακυρώσετε τη συμπίεση.
4
Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα συμπίεση παράμετροι που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε τον κόμβο "Ρυθμίσεις".
5
καρτέλα "Μορφή" και επιλέξτε την επιλογή "Συμπίεση εικόνων" στην ενότητα "Εργασία με εικόνες".
6
Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για την "Εφαρμογή σε αυτό το σχήμα" για να αλλάξετε τη συμπίεση μόνο για τις επιλεγμένες εικόνες ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για την "Εφαρμογή σε αυτό το σχήμα" για να αλλάξετε την αναλογία συμπίεσης από όλες τις εικόνες στο αρχείο.
7
Επιλέξτε την επιθυμητή ανάλυση της εικόνας στο "τελικό αποτέλεσμα" και να επιστρέψετε στο μενού «Αρχείο» επάνω γραμμή εργαλείων του προγράμματος για να εκτελέσετε τη λειτουργία καθορισμό της προεπιλεγμένης ανάλυσης για όλες τις εικόνες του επιλεγμένου αρχείου.
8
Πλοηγηθείτε στο σύνδεσμο "Βοήθεια" και ανοίξτε το "Επιλογές".
9
Καθορίστε την ομάδα "Advanced" και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ρυθμίσετε τα επιθυμητά προεπιλεγμένα δικαιώματα στη λίστα δίπλα στον κόμβο «Το μέγεθος και η ποιότητα της" εικόνα ".
10
Καθορίστε την ανάλυση στον κατάλογο "Ποιότητα της αθέτησης εξόδου."