przewodnik
1
Kliknij "Start", aby wejść do głównego menu systemu i przejdź do pozycji "RUN", aby uruchomić narzędzie wiersza polecenia, aby wykonać konfigurację aktualizacja sprzętu operacji za pomocą Menedżera urządzeń.
2
Wpisz devmgmt.msc w "Open" i kliknij przycisk OK, aby rozpocząć pracę narzędzie "Menedżer urządzeń".
3
Określ nazwę komputera w otwartym oknie aplikacji i wybierz opcję "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu" w "akcji".
4
Uruchom ponownie komputer w razie problemu nie uda się rozwiązać, i ponownie sprawdzić działanie portu USB- .
5
Powrót do głównego menu "Start" i przejdź do pozycji "Run", aby wyłączyć i ponownie włączyć USB-kontroler.
6
Wpisz devmgmt.msc w "Open" i kliknij narzędzie OK dlyazapuska "Device Manager".
7
Otwórz link "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej USB» b otworzyć menu kontekstowe klikając prawym przyciskiem myszy na pierwszym kontrolerze USB.
8
wybierz "Usuń" i powtórzyć sekwencję działań dla wszystkich kontrolerów USB, patrz "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej USB».
9
Uruchom ponownie komputer i sprawdzić działanie portu USB- .
10
Powrót do głównego menu "Start" i przejdź do pozycji "Run" dla funkcjonowania tymczasowego odłączać przewodu USB, przez modyfikację rejestru.
11
Wpisz polecenie regedit w polu "Otwórz" i kliknij przycisk OK, aby uruchomić narzędzie "Edytor rejestru".
12
Rozwiń HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesUSB i wybrać (lub stworzyć) kliknij opcję DisableSelectiveSuspend podwójne.
13
Typ 1 w "Value", aby wyłączyć tymczasowo wyłączyć, a następnie kliknij przycisk OK, aby zastosować wybrane zmiany.
14
Wybierz (lub utworzyć) Uruchom opcję, klikając dwukrotnie i wpisz wartość 3, aby aktywować wybrany port USB- .
15
Kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić polecenia i uruchom ponownie komputer, aby zastosować wybrane zmiany.