trzeba edytor tekstu
  • Microsoft Office Word 2007.
przewodnik
1
Kliknijw tekście obrazu dokumentu, aby go zmienić.Więc włączyć "Narzędzia obrazów" w edytorze tekstowym menu dodać kolejną kartę ("Format") - kliknij na nowej karcie.
2
Kliknij "Crop" w grupie zespołów "wielkości", jeśli chcesz usunąć niepotrzebną część obrazu na brzegach.Po tej zmianie ramki na zdjęcia i przenoszenie rogów i linii bocznych tym oknie można ustawić nowe granice obrazu.
3
Modyfikacja pola z ikoną reprezentującą szerokość i wysokość, j
eśli chcesz zmienić rozmiar obrazu bez zachowania proporcji.Pola te są w tej samej grupie poleceń przycisk "Rozmiar" obok "Crop" z.Można się bez nich obejść, jeśli przeciągnąć punkty kontrolne na ramce wokół obrazu z lewego przycisku myszy.Jeśli chcesz, aby powiększyć lub zmniejszyć obraz zgodnie z proporcjami, że konieczne jest, aby przenieść te punkty, przytrzymując klawisz Shift.
4
zmienić jasność i kontrast obrazu, jeśli jest to konieczne.W tym celu należy go umieścić w grupie poleceń "Edycja" list rozwijanych, które są tak nazwane - "Jasność" i "Kontrast".Ponadto do tej grupy są umieszczane zespołu "repaint", który może sprawić, że obraz jeden kolor - na przykład, aby zastąpić wszystkie kolory różnych odcieniach zieleni lub czerwieni.Klikając na ten przycisk, można listy rozwijanej wybierz żądany odcień.
5
Ustaw trójwymiarowy obraz za pomocą poleceń w "Picture Style".Możesz wybrać jeden z gotowych tworzenia własnych za pomocą list rozwijanych na wzór "postaci", "rysunek granic" oraz "Wpływ na rysunku."