Tips 1: Hur man installerar spelet på din handdator

Spel länge upphört att vara ett attribut stationära persondatorer - den snabba tillväxten av modern elektronisk teknik kan användarna inte bara spela på en PC eller laptop, utan även på mobiltelefoner och handdatorer - handdatorer.För ett framgångsrikt genomförande av spelet på din handdator det att korrekt hämta och installera.
Guide
1
alltid uppmärksam på filändelsen att installera spelet - beror på vilken metod för sin installation.Om hon har en förlängning av .exe eller MSI, måste den ställas in med en vanlig persondator via verktyget ActiveSync.Med det här programmet, anslut handenhet till datorn och kör .exe eller MSI-filen i spelet.Fortsätta processen, och sedan ActiveSync kommer att kräva din tillåtelse att installera spelet handdatorer .Bekräfta åtgärden.
2
Om spelet ser ut som en arkivformat hytt, måste den hämtas till en handdator och installera direkt därifrån.Kopiera huvudkatalogen handdatorer cab-fil och sedan öppna den i Pocket PC File Explorer och kör filen.S
etup kommer att börja spelet - följ instruktionerna.
3
Det finns också exe-filer som inte kräver installation, men det fungerar inte på en vanlig dator Win32.Genom ActiveSync eller ett annat system, kopiera filen till PDA , och sedan öppna den i File Explorer.Det kräver ingen installation, vilket innebär att du kan köra den från katalogen där den kopieras.
4
Dessutom kan du skapa en genväg till spelet att köra den från en mer bekväm plats - till exempel mappen « Games ».För att göra detta, klicka med pennan på en fil genom att ringa menyn och välj Kopiera.Öppna den mapp du vill, var du vill placera genvägen och sedan öppna snabbmenyn.Välj Klistra in som genväg.

Tips 2: Hur man installera spelet på enheten

installationsmetoden för spelprogram på kommunikatör , Windows Mobile, bestäms av vilken typ av installationsfilen - .exe och MSI och CAB.Men i alla fall, är en förutsättning för användning av pre-synkronisering enheten via ActiveSync.
Hur man installerar spelet på din enhet
du behöver
  • - AciveSync.
Guide
1
Connect enheten till datorn med hjälp av anslutningskabeln, och exekvera synkroniseringsdataenheten med en dator.
2
Kontrollera att den gröna ikonen timing nedre högra delen av skärmen på en datorskärm är aktiv och bestämma en förlängning av den körbara spelapplikation: - filer som slutar med .exe eller MSI installation ska ske via datortillämpningar med hjälp av ActiveSync,- filer med filändelsen CAB monteras direkt på enheten och inte kräver pre-dekompression - filer med filändelsen .exe, inte körs på en dator är inte tillgängliga för Win32, installeras på den mobila enheten.
3
Kör för installation körbar med tillägget .exe eller MSI på datorn och följa rekommendationerna i installationsguiden.
4
Välj Nej i fönstret som öppnas, på begäran av sökvägen.Denna åtgärd kan du välja minneskortet och kommunikatör snarare än huvudminnet av den mobila enheten.
5
Vänta tills automatisk komplettering av installationsprocessen, eller skapa en kopia av installationsfilen med filändelsen CAB och överföra den till din enhet .
6
Öppna File Explorer på enheten och kör den kopierade filen.
7
genomföra rekommendationerna i installationsguiden och slutföra processen.
8
Gör en kopia på din dator inte startar .exe-fil och överföra den till din enhet applikationer med ActiveSync.
9
Öppna File Explorer på enheten och hitta den kopian.
10
Kör filen hittas, eller håll ned genvägsfilen innan snabbmenyn, om det är nödvändigt, ändra lagringsplats.
11
Peka på Kopiera och välj sedan önskad mapp att spara filen.
12
Klicka på det tomma utrymmet för den valda mappen med pennan för att visa servicemenyn, och peka på Klistra in som genväg.
Källor:
  • installera spel och program

Search

Related Posts

Categories